Yabancı Öğrenci Kabul Şartları

Yabancı adaylar, yeterli derecede sözlü ve yazılı Türkçe bilgisine sahip olmaları ve katılmak istedikleri eğitim programının gerektirdiği süre içerisinde oturma iznine sahip olmaları durumunda EKS Mutfak Akademisi’nin Profesyonel Eğitim başlığı altındaki tüm programlara başvurabilirler.

Türkiye’de ikamet izni bulunmayan, turist vizesi ile seyahat eden ve yeterli sözlü ve yazılı Türkçe bilgisi bulunmayan adaylar ise profesyonel eğitimlerimize misafir öğrenci olarak yanı sıra kısa süreli amatör programlara ve günlük workshop çalışmalarına katılabilirler. Ayrıca talep edenler için özel kurslar düzenlenebilir.

Yabancı öğrenciler profesyonel eğitime başvurdukları takdirde öncelikle T.C. tarafından verilen yabancı kimlik kartı ve pasaport fotokopisi alınarak Milli Eğitim’e tarafımızca başvuru yapılır ve onlar tarafından onay verildiği takdirde eğitimlere kayıtları yapılabilir.

Öğrencilerin diploma derecelerine göre YÖK veya İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden denklik belgesi almaları gerekmektedir.

Denklik alınacak kurum:

Lise ve altı okullar için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü www.istanbul.meb.gov.tr

Üniversite için: www.yok.gov.tr

Oturma iznine başvuracak adaylara, ilgili resmi kuruma vermek üzere, ön ödeme yapmak şartı ile eğitime ön kayıt yaptırdığına dair Akademimizden yazı verilebilir.