Kayıt Belgeleri

Kayıt için, aşağıdaki  evrakların ilk ders gününe kadar tamamlanarak Öğrenci İşleri’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Nüfus kayıt örneği (nüfus cüzdanı eski tip ise gerek yok) (e-devletten alınabilmekte)
  • İkametgah kaydı (e-devletten alınabilmekte)
  • Adli sicil Kaydı (e-devletten alınabilmekte)
  • Sağlık raporu (aile hekimliğinden olabilir)
  • HIV (Eliza) ve Hepatit B ve C testleri
  • Son mezun olduğunuz okulun diploma fotokopisi (halen öğrenci iseniz öğrenci belgesi)

(YÖK veya TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı bir diploma olmalı)