Danışman Kurulu


  • Esat Özata


  • Aydın Demir


  • Ünal Yilmaz


  • Ece Nevra Durukan


  • Rafet İnce